Họp khẩn triển khai các phương án phòng, chống dịch cúm Corona (nCoV).